Infiintată în 1997, Federația Grădinilor Zoologice și Acvariilor din România a fost reorganizată în 2007. FGZAR a urmărit încă de la început reprezentarea intereselor tuturor membrilor sai în parteneriatele interne și internaționale, dar și armonizarea situației grădinilor zoo și acvariilor din România cu standardele europene din domeniu.
Din 2012 FGZAR este membru asociat EAZA (cea mai înaltă poziție pe care o poate avea o asociație națională în cadrul EAZA-European Association of Zoos and Aquaria)."

Depunere oferte în vederea încheierii unui contract având ca obiect servicii de pază şi protecţie pentru 114ha din teritoriul Administraţiei Parcului Memori

-         Certificat de înmatriculare societate

-         Certificat de atestare fiscală emisă de DGFP şi certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale

-         Avizele de funcţionare

-         Licenţa pentru firma de pază avizată de SRI

-         Autorizaţie de funcţionare

-         Recomandare de la instituţii cu care operatorul economic a avut contracte similare în ultimii 2 ani

-         copie după poliţa de asigurare în caz de evenimente

Documentele depuse trebuie să fie valabile la data depunerii.

 

Depunerea ofertelor se face până la data de 24.04.2013, ora 10.00.

Relaţii la telefon 0244.275.972, mobil – 0784297727 – Compartimentul Achizitii.